tisdag 27 augusti 2013

baby sweetheart

Ur FN:s barnkonvention:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2).

Barnets bästa ska komma i främsta rummet (artikel 3).

Varje barn har rätt till liv och lek, rätt till utbildning och utveckling (artikel 6).

Alla barn har rätt att bli lyssnade på och säga sin mening om det som gäller henne eller honom (artikel 12).

Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24).


detta är några artiklar ur FN:s barnkonvention som vi fått skickade till oss och blivit uppmärksammade på på jobbet, just eftersom vi har många barn på vår avdelning.

och eftersom denna barnkonvention är internationellt antagen så kan den ju då gälla ALLA barn världen över. och jag undrar i mitt stilla sinne:
är vi ens i närheten för att kunna uppnå detta? tror inte det.

jag tänker på alla barn som lever i krig, alla barnarbetare, alla som blir utsatta för övergrepp, både här i Sverige och andra delar av världen.
barn som inte har rätt att gå i skola, barn som inte får vara barn på grund av föräldrar som alkoholmissbrukar. osv. osv. listan kan ju göras lång på de orättvisor och förtryck som barn världen över utsätts för.

jag tycker barn ska få vara barn.


MEN en sån här stor fråga tror jag inte ligger på individnivå att lösa. visst kan man göra punktinsatser som t.ex. skaffa sig ett fadderbarn (gört!) eller försöka hålla koll på om grannens barn mår bra.

MEN den viktiga och stora förändringen måste ju vara mer strukturell. Om nu FN har dessa konventioner, borde man inte göra mer för att få dem att följas? markera hårdare mot länder som inte gör det?
arbeta hårdare för att barn inte ska utnyttjas i krig. för att alla ska ha rätt till skolgång. för att förhindra missbruk bland föräldrar.

det är sorgligt när så många barn får lida på grund av oss vuxnas dumheter.kärlek! /ia

Inga kommentarer: