söndag 29 december 2013

den gyllene... disken.

det är lätt att bli lat. och egoistisk. tänka: varför skall jag göra det där för dig?

men för att underlätta för mig själv, hitta en anledning till att försöka göra gott, så har jag en liten enkel regel i livet som jag försöker följa. den är hämtad från Bibeln: 
'Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.' Matt 7:12 

det underlättar. det underlättar när jag ska försöka göra o-själviska gärningar. det underlättar när jag ska ta mig tid att träffa folk som jag kanske inte egentligen har tid/lust för just då. det underlättar när jag står i valet och kvalet om jag ska diska Mickes disk eller inte. det underlättar i valet om jag ska ringa upp ett missat samtal från mamma eller inte. det underlättar i valen när jag är på jobbet opch bestämmer hur mycket jag ska engagera mig i patienterna. det underlättar när jag vet att sakerna jag gör kanske jag inte alls får igen. 

men oftast är det ju inte så. kärlek föder kärlek. godhet sprids som ringar på vatten. och det är värt det. det är alltid värt att vara god och osjälvisk, även om man inte får något igen. men ofta behöver jag Gud och bibelns ord som motivation till att klara av att vara o-självisk.

och med min lilla livsregel som ett mantra i huvudet blir det något lättare.

kärlek! /ia

Inga kommentarer: