fredag 20 januari 2017


Fader vår
som är i himmelen
helgat vare ditt namn
tillkom med ditt rike
ske i din vilja
såsom i himmelen, så ock på jorden
vårt dagliga bröd
giv oss idag
och förlåt oss våra skulder
liksom vi förlåta dem som står i skuld till oss
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss i från ondo
ty riket är ditt
och makten
och äran
i evighet.


Amen

Kärlek! /ia

Inga kommentarer: