onsdag 9 september 2015

Den du inte känner

Det är så lätt att döma andra. Jag gör det ofta, du med antagligen?

Men varför dömer vi innan vi vet någonting om den andras livshistoria? Innan vi vet nånting om vad den människan varit med om, hur dennes liv varit, hur den vuxit upp, vilka svåra perioder som påverkat denna människa till att bli den den har blivit?

Och. Hur ska vi få reda på denna människas historia, varför den är som den är, om vi inte vågar närma oss dem? Och har vi redan dömt någon till en person som inte är något för oss, så kommer vi ju antagligen inte anstränga oss alls för att lära känna dem?

Resultat: Vi går runt och tänker dumma, fula tankar om människor som egentligen kanske skulle kunna bli goda vänner till oss, eller människor som vi skulle kunna lära oss något av, eller människor som vi skulle kunna hjälpa och vara betydelsefulla för.

Men dessa möten kommer aldrig att ske om vi dömer personer vi inte vet något om.
Enkel ekvation.
Svårt i verkligheten.

Men låt oss försöka ha lite mer öppna hjärtan?

Förra hösten, Grövelsjön. Saknar det!


Kärlek! /ia

Inga kommentarer: