Nutiden påminner om de ganska goda åren 1668 till 1675 som går under beteckningen "det stora oväsendet". I stället för att njuta av lugnet, började svenskar se troll överallt. I masshysterin brändes åtskilliga hundra häxor. Först när kriget mot Danmark bröt ut lyckades många återfå grepp om verkligheten.
I dag hävdar fyra av fem svenskar att det går bra för dem själva. Trots detta är de flesta övertygade om att det går åt skogen för de flesta andra, för landet, och än mer för världen. Terrorister, brottslighet, arbetslöshet, välfärden som brakar ihop - ja man behöver bara öppna en tidning för att bli varse om alla otäckheter som breder ut sig.
För en ekonom som dagligen tar tempen på Sveriges utveckling ter sig dysterheten ganska märklig. I nästan alla avseenden går det bättre för Sverige än på decennier. Tillväxten är hög. Svenskars inkomster efter skatt (och inflation) är 50 procent högre än för 20 år sedan. Denna rejäla ökning av levnadsstandarden har nått alla grupper. För tjugo år sedan talades det om fattigpensionärer och nyckelbarn. Det är länge sedan jag hörde någon använda dessa ord.
Betydligt fler har arbete jämfört med för 20 år sedan. Det sysselsättningsmål som Göran Persson aldrig nådde är nu uppfyllt. Visserligen är arbetslösheten också hög, men inte för att färre arbetar, utan för att fler söker jobb som tidigare inte såg det lönt att ens försöka.
Brottsligheten är knappast högre. Statistiken är snårig. Men i den kanske mest pålitliga undersökning där svenskar varje år frågas om de har blivit utsatta för brott så är brottsligheten svagt avtagande.
Visst har terroristhot tidigare varit ovanliga i Sverige, även om de har funnits. Men det är lätt att tappa proportionerna. I Sverige har två människor per år dött i terroristdåd under 2000-talet. Det är visserligen tragiskt, och kräver insatser. Men den sansade lyckas samtidigt hålla i åtanke att dubbelt så många dör i älgkrockar, nästan tusen gånger så många dör i självmord eller fallolyckor. Tolvtusen människor dör i Sverige varje år av rökningsskador.
I världen som helhet är proportionerna lika anmärkningsvärda. Terroristoffer har ökat ordentligt till ungefär 30 000 människoliv förra året. Under samma år dog dock 1,2 miljoner människor i trafikolyckor, och närmare tio miljoner i undvikbara sjukvårdsmisstag. Mänsklighetens hälsa fortsatte att förbättras och den väntade livslängden ökade.
Missa inte skogen för träden! De senaste hundra åren har inneburit det största lyftet i mänsklighetens livsvillkor någonsin. Under tiden har dock tidningarna mest förmedlat bilden av världskrig, atombomber, flyktingvågor, naturkatastrofer, och nya epidemier som aids och ebola och mycket annat apokalyptiskt.
I Sverige har livet på 20 år blivit mycket bättre, allt medan tidningarna fylls av elände och läktarspelares missunnsamhet. Allt fler tror att landet brakar ihop. Förhoppningsvis behöver vi denna gång inget krig mot Danmark för att återfå balansen.